SF6 GAZLI AYIRICI

SF6 gaz ayrıcılar, epoksi reçineden döküm gözde içerisinde, mühürlü basınç sistemi ile kapatılmış olup; 3 kutuplu ve 2 konumludur. Ayırıcı mekanizmasında kapama ve açma işlemleri elle gerçekleştirilir. Topraklama ayırıcısının kapama işlemi yayın kurulması ile operatör hareketinden bağımsız olarak, açma işlemi ise, operatör hareketine bağımlı olarak tanımlanır. Çalıştırma mekanizması, kontakların açık ve kapalı konumlarını güvenilir şekilde gösteren konum göstergeleri denetlenmektedir. Standart olarak 2NA+2 NK yardımcı kontak verilmekte olup; talep doğrultusunda ilave kontak verebilmektedir.