SF6 GAZLI YÜK AYIRICI

YUK ayırıcılarının aktif bölümleri; epoksi reçineden döküm gövde İçerisinde, mühürlü basınç sistemi ile kapatılmış SF6 gazı ortamında bulunmakta olup; 3 kutuplu ve 2 konumludur. Üretim aşamasında 1.5bar basınçta SF6 gazı dolduran ve gaz sızdırılmazlığı fabrikada kontrol edilerek kullanıcıya sunulan yük ayırıcıları; normal koşullarda 20 yıllık işletme ömrü boyunca gaz takviyesi gerektirmeyen yapıdadır. İşletme personelinin emniyetini sağlayan topraklama ayırıcı; standartlara uygun olarak kısa devre üzerine kapama yapabilecek yetenekte ve epoksi gövdenin dışında hava yalıtımlı olarak monte edilecek şekilde tasarlanmıştır. Yanlış manevra olasılığını ortadan kaldırmak için yük ayırıcı ile topraklama ayırıcısı arasında mekanik kilitlemeye almaktadır. Standart olarak 2NA+2 NK yardımcı kontak verilmekte olup; talep doğrultusunda ilave kontak verebilmektedir.